Teknisk utrustning på vandringen

När man är ute i skog och mark så uppkommer särskilda krav på den utrustning och de prylar som man har med sig. Till skillnad från stadens miljö där det finns skyltar, kartor, vattenkranar och mat att tillgå dygnet runt så måste man förlita sig på sin egen förmåga och kapacitet. Utan rätt förberedelser och utrustning kan skogsvandringen lätt bli en otrevlig och till och med farlig upplevelse. Det är viktigt att lära sig grundreglerna för hur man tar sig fram i skog och mark för att inte gå vilse, få skador eller misslyckas med tidsplaneringen. Här tar vi upp några av de grundläggande tekniska prylarna som är nödvändiga när man är ute och lever friluftsliv.

Kompass

En kompass är a och o när man ska navigera i skogen. Med hjälp av kompassen kan man hitta norrpunkten och med hjälp av en karta navigera åt rätt håll. Detta är särskilt viktigt då man rör sig i mark som inte har några större kännetecken som vandringsleder eller landskapsmärken att navigera efter. Men även om man har tänkt följa en vandringsled är det ett måste att ha med en kompass. Vandringsleden kan vara dåligt skött och riktmärken såsom dekaler uppsatta på träd som markerar var leden går kan ha försvunnit på grund av väder och vind.

Karta

Det är viktigt att ha med sig en bra karta som täcker det område som man ska gå i och lite till. Man ska känna sig bekväm med att tolka kartan och förstå vad de olika symbolerna betyder. Se till att skydda kartan med en plastficka eller liknande så att den inte går sönder av fukten och bekanta dig med kartan innan du ger dig ut i skogen. Planera din väg och markera områden som kan bli svåra att navigera i. Notera särskilt om det är bergig eller våt terräng, så att du tar med dig rätt skor och skydd. Vilken väg är bäst att ta utifrån dina förutsättningar? Du bör också i förväg markera ut bra rastplatser och lägerplatser. Tänk på hur vinden brukar ligga på och välj en plats som ligger i lä av ett skogs- eller stenparti.

Komradio

Är ni flera som ska ut och vandra är det en god idé att ha med sig komradio. Alla vandrar inte i samma takt och det är lätt att tappa bort varandra. I bergig och avlägsen terräng är det inte heller säkert att det finns någon mobiltäckning så att ni kan ringa varandra. Idag kan man hyra komradio om man inte vill köpa en egen. Även om man har med sig komradio är det bra att göra upp en mötesplats innan, ifall tekniken trots allt skulle fallera. Det är även viktigt att samtliga grupper har med sig en egen karta och kompass samt vatten och andra viktiga förnödenheter.