Naturen är till för alla

Sverige erbjuder många möjligheter och en av dessa är allemansrätten. Allemansrätten använder sig människor av dagligen, t.ex. om man tar en tur med sin kajak eller bara vandrar i vacker natur. Med hjälp av denna lag får människor röra sig ritt i landet, men med frihet kommer också ett stort ansvar och respekt för naturen.

Med rättigheter kommer skyldigheter och som människa har man en skyldighet att inte förstöra naturen, men även att inte störa och förstöra för djurliv och markägare.

Det råder delade meningar om vad som faktiskt inkluderas i allemansrätten och få personer har koll på de riktiga lagarna. I vissa fall kan ett överskridande av en av dessa lagar vara brottsliga och leda till rättsliga följder. Att veta vad som ingår är därför mycket viktigt, oavsett om man planerar att klättra i berg, campa eller bara bege sig ut med barnen och plocka vilda blommor. Det är inte bara Sverige som har denna rättighet för sina medborgare, utan även i andra delar av Norden finns allemansrätten att ta del av. Danmark, Finland och Norge har samma typ av lag, men även utanför i Europa finns det liknande rättigheter. Estland är ett exempel på ett sådant land och här lyder samma lagar som i Sverige.